Miasto Piła i Okolice

Stacja Stara Łubianka

Stacja Stara Łubianka położona jest na linii 405 Piła – Ustka , odcinku Piła – Szczecinek.

Nastawnia dysponująca “SŁ” Położona 14.091 kilometrze linii. Posterunek czynny stale . Jeden dyżurny ruchu na zmianie. Urządzenia na nastawni elektryczno-mechaniczne. Blokada półsamoczynna dwukierunkowa.

1 Tor główny zasadniczy.
2 Tory główne dodatkowe.


2 Perony do wsiadania i wysiadania podróżnych .
Odprawa podróżnych odbywa się w pociągach , u drużyny konduktorskiej.

Trzy tory ładunkowe zamknięte dwoma wykolejnicami.
Rampa czołowo-boczna i boczna.
Dokonuje się czynności załadunkowych i wyładunkowych .

Stacja Stara Łubianka oddana została do użytku po uruchomieniu do eksploatacji linii kolejowej
Poznań – Piła – Szczecinek , w maju 1881 roku.
Na stacji oprócz posterunku ruch – znajduje się przejazd w km 13.515 obsługiwany przez dyżurnego ruchu. (skrzyżowanie z drogą krajową 10).