Miasto Piła i Okolice

Stacja Jastrowie

Stacja Jastrowie położona jest na linii 405 Piła – Ustka , odcinku Piła – Szczecinek.

Nastawnia dysponująca “Js” .
Położona 35,484 kilometrze linii.
Posterunek czynny stale . Jeden dyżurny ruchu na zmianie.
Urządzenia na nastawni elektryczno-mechaniczne.
Blokada półsamoczynna dwukierunkowa.

Nastawnia wykonawcza “Js1”.

Położona 34,501 kilometrze linii.

Posterunek czynny stale .
Jeden nastawniczy na zmianie.
Urządzenia na nastawni elektryczno-mechaniczne.
Blokada półsamoczynna dwukierunkowa. Obsługuje przejazd kat.A w km 34,224 .

1 Tor główny zasadniczy.
3 Tory główne dodatkowe.
2 Tory postojowo-rozrządowe.
3 Tory ochronne.

Dwa tory ładunkowe zamknięte wykolejnicami. Rampa czołowo-boczna i boczna.
Od roku 1995 nie dokonuje się czynności załadunkowych , ładownia nie czynna .
Kasa towarowa nie czynna. Stacja obsługuje dwie bocznice.

3 perony do wsiadania i wysiadania podróżnych.
Odprawa podróżnych w pociągu.

Stacja Jsatrowie (dawna nazwa Jastrow) oddana została do użytku po uruchomieniu
do eksploatacji linii kolejowej Poznań – Piła – Szczecinek ,
w maju 1881 roku . Kasy biletowe i towarowe czynne.
Na stacji istnieją stara lokomotywownia oraz wieża wodna , nie czynne.