Miasto Piła i Okolice

Stacja Złotów

Stacja Złotów -położona na linii 203 Tczew – Kostrzyn w km. 147,136, odcinku Piła – Chojnice.

Nastawnia dysponująca “Zł” .
Posterunek czynny stale . Jeden dyżurny ruchu na zmianie.
Urządzenia na nastawni elektryczno-mechaniczne.
Blokada półsamoczynna dwukierunkowa.

Nastawnia dysponująca “Zł1”

Posterunek czynny stale .

Jeden nastawniczy na zmianie.
Urządzenia na nastawni

elektryczno-mechaniczne.
Blokada półsamoczynna dwukierunkowa.

1 Tor główny zasadniczy.
3 Tory główne dodatkowe.
2 Tory postojowo-rozrządowe.
3 Tory ochronne.

Semafory kształtowe na dwóch okręgach.

Na dworcu znajdują się trzy perony, połączone zamkniętym przejściem podziemnym i czynnym przejściem naziemnym dla podróżnych.

Wcześniejsze nazwy stacji:

od 1873-01-16 Flatow,

od 1945-01-31 Złotowo,

od 1946-09-01 Złotów (Dziennik Taryf i Zarządzeń kolejowych XIX/11).

Czynna sygnalizacja kształtowa, czynne są obydwie nastawnie. Odjazdy w kierunku Piły odbywają się na rozkaz, zaś w kierunku Chojnic na sygnał na semaforze.