Miasto Piła i Okolice

Przystanek Dobino Wałeckie

Dobino Wałeckie – przystanek osobowy (po). Położony w km. 16,882  linii 403 Piła Północ – Ulikowo.

Dobino jako PO otwarte zostało w 1881r. Od stycznia 1911r. przystanek osobowy  Dobino (Breitenstein)  został stacją IV klasy z jednym torem ładunkowym. Tor ten został zlikwidowany w 1945 roku.

Obecnie przystanek posiada jeden peron wyłożony polbrukiem. Długość peronu 110 m.

Budynek stacyjny adoptowany na mieszkania.