Miasto Piła i Okolice

Przystanek Dolnik

Przystanek osobowy Dolnik, położony na linii 203 Tczew – Kostrzyn – Küstrin-Kietz  w km 161,457.

Na przystanku jest jeden nie utwardzony peron i mała wiata przystankowa dla podróżnych.

Z przystankiem sąsiaduje niestrzeżony przejazd.

Istniała też wiata murowana po której zostały tylko fundamenty.

Prawdopodobnie była tu ładownia, gdyż świadczą o

tym istniejące pozostałości po rampie bocznej i podjazd do ładowni ułożony z kostki kamiennej.