Miasto Piła i Okolice

Zakrzewo Złotowskie

Zakrzewo Złotowskie

Przystanek osobowy Zakrzewo Złotowskie położone na linii 203 Tczew – Kostrzyn w km 138,280.

Znajduje się tu jeden nie utwardzony peron. Budynek dworcowy został adoptowany przez lokatorów.

Tory boczne jakie się tu znajdują, są niezdatne do eksploatacji.