Miasto Piła i Okolice

Rzeki

Rzeka – jest to naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².


GALERIE ZDJĘĆ

Rzeka Głomia

Głomia (nim. Glumia) – rzeka w północno-zachodniej Polsce, lewy dopływ Gwdy o długości 51,8 km i powierzchni dorzecza 570 km². Rzeka wypływa ze źródeł koło wsi Głomsk, płynie przez Jezioro Głomskie oraz

Rzeka Piława

Początek Piławy stanowi strumyk wypływający z podmokłej okolicy w niewielkiej odległości od zachodniego krańca Jeziora Komorze. Górny bieg rzeki różni się zasadniczo w charakterze od środkowej i dolnej jej części.

Rzeka Noteć

Noteć (niem. Netze) – rzeka o długości 391 km w północno-zachodniej Polsce. Największy dopływ Warty. Powierzchnia dorzecza wynosi 17 300 km². Jest to siódma pod względem długości i szósta pod względem

Rzeka Ruda

Ruda (niem. Lachotkafließ) – rzeka w północno-zachodniej Polsce, blisko wsi Stara Łubianka, powiat pilski. Prawy dopływ Gwdy . Początek swój bierze od jeziora Lachotka . Płynie w kierunku południowo-wschodnim

Rzeka Płytnica

Rzeka Płytnica jest prawym dopływem Gwdy. Długość rzeki 59 km. Żródła jej znajdują się w pobliżu osady Łabędź. W górnym biegu przepływa przez siedem malowniczych jezior, ułożonych południkowo, są to w kolejności:

Rzeka Dobrzyca

Dobrzyca – rzeka dorzecza Warty długości ok. 60 km , prawy dopływ Piławy . Wypływa na wschód od Czaplinka i płynie w kierunku południowo-wschodnim. Po minięciu wsi Motarzewo przepływa przez niewielkie jezioro Machliny

Rzeka Gwda

Rzeka Gwda o długości 145 km, najdłuższy prawobrzeżny dopływ Noteci, wypływa z jeziora Wierzchowo na wysokości 139,4 m n.p.m. Płynąc na południe, uchodzi do rzeki Noteci w miejscowości Ujście na poziomie 48 m n.p.m. .

Rzeka Rurzyca

Jeziora doliny rzeki Rurzycy to unikalny w powiecie pilskim i jeden z nielicznych w kraju ciąg przepięknych polodowcowych zbiorników rynnowych, połączonych ze sobą krótkimi odcinkami rzeki